CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti: „Vom avea toleranţă zero pentru corupție”

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a participat astăzi, 10 aprilie a.c., la ședința Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept.

În discursul rostit în fața membrilor Consiliului, șeful statului a subliniat importanța reformei sistemului judecătoresc în procesul de edificare a unui stat de drept, în care sunt respectate drepturile omului.

Președintele Nicolae Timofti a formulat prioritățile în realizarea prevederilor Strategiei de reformă a sectorului justiției.

„Mesajul pe care îl transmit, în calitate de Președinte, este că vom avea toleranţă zero pentru corupție. Trebuie implementat eficient pachetul de legi anticorupție adoptat în 2013, efectele căruia se vor vedea în parcursul nostru european și în viața de zi cu zi a cetăţenilor. 

Reforma procuraturii este o altă necesitate stringentă din perspectiva alinierii la standardele europene, dar și din necesitatea de a consolida o verigă în sistemul de justiție. Ar fi foarte bine dacă proiectele de reformă a Procuraturii să fie definitivate și promovate până la încheierea actualei sesiunii a Parlamentului”, a spus Nicolae Timofti.

Șeful statului a pledat pentru implementarea eficientă a mecanismului de responsabilizare a judecătorilor.

„Guvernul își realizează pe deplin angajamentele de finanțare substanțială a sistemului. Acum este rândul judecătorilor să dea dovadă de profesionalism și integritate în activitatea lor.

În prima parte a anului 2014 este absolut necesar ca Parlamentul să finalizeze adoptarea proiectului de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, care a fost avizat pozitiv de către Comisia de la Veneția.

Trebuie consolidate capacitățile instituționale ale Consiliului Superior al Magistraturii și asigurată într-un mod eficient și transparent funcționarea sa”.

Nicolae Timofti a salutat reforma Institutului Național al Justiției: „Un obiectiv strategic este transmiterea către Institutul Naţional al Justiţiei a unor resurse suficiente - umane, financiare și materiale - pentru organizarea activităţilor de instruire în corespundere cu cele mai înalte standarde de calitate”.

Șeful statului a subliniat că de ritmul în care se va derula reforma justiției pe parcursul următorilor ani depinde procesul de integrare europeană a țării noastre.

„Avem în acest sens o misiune deopotrivă grea și importantă. Dar cetățenii noștri merită acest efort. Fiind tot mai aproape de Europa, trebuie să stabilim și în țara noastră un sistem al justiției corect, etic, transparent. E un pariu pe care avem puterea să îl câștigăm, în beneficiul țării și al oamenilor”, a spus președintele Nicolae Timofti.