CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a participat la Forumul minorităților naționale din Republica Moldova

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a participat astăzi, 18 septembrie a.c., la Forumul minorităților naționale din Republica Moldova, desfășurat la Palatul Republicii din Chișinău.

Șeful statului a rostit un discurs în fața asistenței în care a arătat că autoritățile Republicii Moldova vor manifesta întotdeauna deschidere pentru comunicarea cu minoritățile naționale în vederea consolidării societății.

„În Republica Moldova există cadrul legal necesar, conform standardelor internaționale, care garantează fiecărui cetățean dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase. Armonizarea relațiilor dintre etniile conlocuitoare și dialogul intercultural reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale politicii interne a Republicii Moldova”, a declarat Nicolae Timofti.

Președintele țării consideră utile dezbaterile publice pe marginea chestiunilor ce țin de evoluția politicilor în domeniul relațiilor interetnice; încurajarea studierii limbii oficiale în calitatea acesteia de factor al integrării sociale; participarea civică; dialogul și educația interculturală.

Șeful statului a făcut un apel către reprezentanții minorităților etnice din țara noastră pentru a se implica activ în procesul de edificare a unei societăți democratice și prospere. „Vă amintesc și de responsabilitatea Dumneavoastră de a fi loiali acestei țări, aflate pe calea integrării europene. Republica Moldova are nevoie de energiile noastre comune pentru a parcurge acest traseu, în numele bunăstării întregului nostru popor. În această ordine de idei, integrarea comunitară este o garanție de consolidare a societății noastre și, totodată, de protejare a drepturilor minorităților naționale”, a spus Nicolae Timofti.