CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Necrolog Mihail COTOROBAI (25 martie 1951 – 6 ianuarie 2021)

La 6 ianuarie 2021 s-a stins din viață Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului, deputat în primul Parlament, eminent om al Legii.

Vestea trecerii în eternitate a ilustrului jurist a provocat profundă durere celor care l-au cunoscut.

Îi datorăm respect pentru munca în numele dreptății, echității și al adevărului. A pledat cu multă consecvență pentru supremația legii, pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, pentru democratizarea societății.

Deputat în primul Parlament al Republicii Moldova,  Mihail Cotorobai a contribuit plenar la edificarea statului independent Republica Moldova;

fiind judecător la Curtea Constituțională, a vegheat asupra respectării normelor Legii Supreme;

în calitate de Avocat al Poporului, a adus o contribuție substanțială dezvoltării Oficiului Avocatului Poporului în Republica Moldova.

Mihail Cotorobai va rămâne în memoria noastră drept un profesor, jurist și om remarcabil.

În acest moment de adâncă tristețe, adresăm sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor, colegilor, discipolilor și tuturor celor care au avut onoarea să-l cunoască.

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.