CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul președintelui Nicolae Timofti cu prilejul Zilei Diplomatului

STIMAȚI MEMBRI AI SERVICIULUI DIPLOMATIC,

Cu ocazia sărbătorii Dumneavoastră profesionale, Vă adresez sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate și realizări în activitate.

Ziua Diplomatului este serbată în țara noastră al doilea an consecutiv, subliniind astfel importanța serviciului diplomatic în societate și rolul corpului diplomatic în promovarea și realizarea politicii externe a Republicii Moldova.

Anume la această dată, în 1992, a fost depusă cererea de aderare a Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite. Acest lucru a constituit punctul de pornire în procesul de consolidare și afirmare a Republicii Moldova pe arena internațională în calitate de subiect de drept internațional și a condus la intensificarea activității diplomatice.

Scopul strategic al Republicii Moldova la etapa actuală este aderarea la marea familie europeană, iar realizarea obiectivelor trasate este imposibilă fără un serviciu diplomatic contemporan. Un serviciu diplomatic modern și profesionist este și o garanție a unei credibilități în exterior, respectiv modul în care este percepută Republica Moldova de către parteneri.

Aderarea la Uniunea Europeană implică multă voință, efort și muncă din partea tuturor factorilor de resort. Un rol determinant în procesul integrării europene i se atribuie Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. În anul 2014 au fost obținute succese remarcabile în această direcție – liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova în spațiul european și semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Am certitudinea că diplomația este mai mult decât o meserie. Este, în același timp o vocație, dar și o artă. Dumneavoastră sunteți cei care participați la scrierea istoriei, având misiunea responsabilă de  apărare și promovare a intereselor țării în străinătate.

Exprimându-Vă sincere mulțumiri pentru demnitatea, disciplina și dăruirea de care dați dovadă, Vă urez tuturor noi succese pe plan profesional și personal.