CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul președintelui Nicolae Timofti cu ocazia Zilei Internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului

În șirul ororilor care au marcat omenirea de-a lungul timpului, Holocaustul este o tragedie fără seamăn. Exterminarea evreilor din Europa de către naziști reprezintă o pagină neagră a istoriei, scrisă cu cenușa victimelor inocente ale urii și terorii unui regim totalitar.

Anual, la 27 ianuarie, întreaga lume comemorează jertfele acestui genocid. Holocaustul a nimicit 6 milioane de oameni și a marcat destinele altor zeci și sute de milioane de persoane.

La distanță de 70 de ani, suferințele și persecuțiile la care a fost supus poporul evreu readuc în prim-plan absurdul unor acțiuni improprii oamenilor, generate de intoleranță, ură și neacceptare a aproapelui.

Îmi exprim compasiunea față de victimele și familiile celor care au avut de suferit de pe urma Holocaustului. Doar edificarea unei societăți democratice poate constitui o pavăză pentru ca acele evenimente tragice să nu se repete niciodată.

Condamnând astăzi Holocaustul și, implicit, violența și discriminarea, avem datoria față de memoria victimelor să reconfirmăm atașamentul nostru la valorile unei societăți democratice – respectul față de demnitatea și libertatea ființei umane, solidaritatea, egalitatea și toleranța.