CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul Președintelui Nicolae Timofti cu ocazia Zilei funcționarului public

ONORAŢI FUNCŢIONARI PUBLICI,

De peste două decenii, Republica Moldova face eforturi de edificare a unei societăți democratice, a unui stat suveran și independent, democratic și de drept.

Sistemul de administrare publică este punctul de plecare spre reorganizările democratice pe care le înfăptuim, pe calea de integrare europeană.

Corpul de funcționari publici reprezintă, în acest sens, continuitatea, permanența și stabilitatea. Atingerea performanțelor economice și crearea unui sistem social echitabil depind de modernitatea și funcționalitatea unui sistem de administrare public.

Țara noastră are nevoie de funcționari publici bine instruiți, onești și responsabili, care să fie dedicați misiunii de a fi în serviciul cetățenilor, cărora să le furnizeze servicii și produse de calitate.

Vă mulțumesc pentru dedicația cu care vă îndepliniți munca cotidiană și vă urez, cu ocazia Zilei funcționarului public, satisfacții profesionale, prosperitate, și realizări pe plan personal