CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Statului Israel, Reuven Rivlin

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celei de-a 67-a aniversări a proclamării independenței Statului Israel, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul israelian.

Profit de această deosebită ocazie pentru a menționa cu multă satisfacție caracterul dinamic al relațiilor de bună prietenie și cooperare dintre statele noastre. Totodată, reafirm interesul statornic al Republicii Moldova de a aprofunda și a extinde raporturile bilaterale cu Statul Israel, în beneficiul ambelor țări și popoare.

Dorindu-Vă frumoase realizări în nobila și responsabila Dumneavoastră activitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările înaltei mele considerații.