CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Uzbekistan, Islam Karimov

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și calde felicitări, împreună cu urări de bine.

Apreciez înalt relațiile de prietenie şi colaborare reciproc avantajoasă dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan, exprimându-mi, totodată, convingerea că aceste raporturi vor continua să se dezvolte și să se consolideze, în beneficiul ambelor țări și popoare.

Vă doresc, Excelență, mulți ani înainte, sănătate și noi realizări în exercitarea funcției de mare răspundere pe care o dețineți, precum și fericire și prosperare întregii Dumneavoastră familii.