CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping

EXCELENŢĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale şi sincere felicitări cu prilejul desfășurării în ţara Dumneavoastră a Festivalului Primăverii, dorindu-Vă ca Anul Nou să Vă aducă sănătate şi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, iar marelui popor chinez prieten – pace, bunăstare şi progres continuu.

Remarcând cu satisfacţie bunele relaţii de prietenie şi cooperare existente între Republica Moldova şi Republica Populară Chineză, reiterez deplina disponibilitate a țării mele de a dezvolta și aprofunda aceste relații, inclusiv prin consolidarea continuă a dialogului politic.

Profit de această ocazie pentru a Vă asigura că Excelența Voastră este și întotdeauna va fi un oaspete binevenit în Republica Moldova și pentru a-mi exprima speranţa că, în cadrul unei posibile întrevederi cu Dumneavoastră, vom avea un schimb amplu de opinii privind subiectele de interes comun şi oportunităţile cooperării dintre țările noastre.

Împreună cu urările de bine, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia  înaltei mele consideraţii.