CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii India, Shri Pranab Mukherjee

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celei de-a 68-a aniversări a proclamării Republicii India, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez sincere și cordiale felicitări.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a menționa cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare moldo-indiene. Totodată, reafirm interesul constant al țării mele de a aprofunda și a extinde raporturile politice bilaterale cu Republica India, conferindu-le o expresie practică și reciproc avantajoasă.

Urându-Vă mult succes în nobila și responsabila Dumneavoastră activitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.