CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Estonia, Toomas Hendrik Ilves

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul aniversării a 97-a a Independenței Republicii Estonia, în numele meu personal şi al poporului Republicii Moldova, cele mai sincere și cordiale felicitări.

Constat cu multă satisfacție ritmul ascendent de dezvoltare a cooperării moldo-estoniene și îmi exprim încrederea că relațiile dintre statele noastre vor continua să se extindă și să se aprofundeze, în beneficiul ambelor popoare.

Totodată, țin să reiterez sentimentele de recunoștință profundă pentru susținerea politică fermă și asistența valoroasă, acordate de Republica Estonia țării mele în vederea implementării reformelor democratice și realizării aspirațiilor europene ale Republicii Moldova.

Dorindu-Vă multă sănătate și succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.