CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Bulgaria, Rosen Plevneliev

EXCELENȚĂ,

Ziua Națională a Republicii Bulgaria îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele meu personal și al poporului Republicii Moldova, cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul bulgar.

Cu această frumoasă ocazie, țin să menționez că Republica Moldova apreciază înalt ritmul ascendent de dezvoltare al dialogului moldo-bulgar, în toate sferele de cooperare care formează conținutul relațiilor dintre statele noastre, precum și deschiderea și susținerea constantă acordată de autoritățile bulgare în vederea alinierii țării mele la standardele Uniunii Europene.

Am convingerea că apropiata Dumneavoastră vizită pe care o veți întreprinde în Republica Moldova va contribui, în mod esențial, atât la consolidarea și diversificarea parteneriatului bilateral, cât și la lansarea de noi proiecte de interes comun.

Dorindu-Vă sănătate și succese în activitatea de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.