CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliev

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul realegerii Dumneavoastră în calitate de Președinte al Republicii Azerbaidjan.

Țin să afirm cu certitudine că activitatea Dumneavoastră în funcția supremă din stat va contribui la prosperarea în continuare a Azerbaidjanului și la dezvoltarea cooperării reciproc avantajoase dintre statele noastre, în beneficiul ambelor țări și popoare.

Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și noi succese, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia distinsei mele considerații.