CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti șeicului Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emirul Statului Kuwait

ALTEŢĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul aniversării a 54-a a Independenței Statului Kuwait, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, împreună cu urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul kuwaitian prieten.

Cu această frumoasă ocazie, îmi exprim ferma convingere că relațiile de colaborare reciproc avantajoasă, existente între Republica Moldova și Statul Kuwait, vor cunoaște și pe viitor o dezvoltare ascendentă, în beneficiul ambelor noastre țări.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Alteță, asigurarea înaltei mele considerații.