CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Albaniei, Bujar Nishani

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Albania, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate.

Urmăresc cu viu interes progresele realizate de Republica Albania în parcursul ei european, fapt ce constituie un semnal de încurajare pentru statele aspirante la aderare.

Totodată, îmi exprim ferma convingere că opţiunea europeană a ţărilor noastre va servi şi în continuare drept imbold pentru impulsionarea dialogului moldo-albanez, prin extinderea cadrului juridic bilateral şi preluarea experienţei în domeniul alinierii la standardele comunitare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele consideraţii.