CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Letoniei, Andris Berzins

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celei de-a 95-a aniversări de la proclamarea Republicii Letonia, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cordiale felicitări, împreună cu urări de pace şi prosperitate pentru poporul leton.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a remarca cu satisfacție că, pe parcursul anului curent, relațiile de cooperare moldo-letone s-au aprofundat şi au evoluat într-o manieră dinamică, exprim\ndu-mi încrederea că ele vor continua să se dezvolte în cele mai diverse domenii de interes comun, spre binele ambelor noastre state. Totodată, Vă aduc sincere mulțumiri pentru sprijinul constant pe care îl acordaţi ţării mele în procesul de integrare în Uniunea Europeană și am ferma convingere că, și pe viitor, putem conta pe susţinerea fermă a Republicii Letonia în vederea atingerii acestui deziderat.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, Vă rog să  acceptați, Excelenţă, asigurarea distinsei mele considerații.