CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare al președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, adresat președintelui Republicii Populare Chineze, Xi Jinping

EXCELENŢĂ,
 
Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, cu prilejul zilei dumneavoastră de naştere, cele mai sincere şi cordiale felicitări, împreună cu  urări  de  bine,  de  rînd  cu  tradiționalul „La  mulţi ani!”.
 
Cu această frumoasă ocazie, constat că raporturile de prietenie moldo-chineze şi dialogul politic stabilit creează premise favorabile pentru avansarea colaborării reciproc avantajoase dintre țările și popoarele noastre.
 
Ţin să evidenţiez spiritul vizionar ce vă caracterizează, cît şi temeinica experienţă în politica internă şi cea internaţională. Îmi permit să fiu foarte optimist în ceea ce priveşte propășirea poporului milenar chinez.
 
Dorindu-vă multă sănătate, fericire, prosperitate şi noi realizări în exercitarea responsabilului Dumneavoastră mandat, vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea  înaltei  mele  consideraţii.