CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare al președintelui Nicolae Timofti adresat președintelui Republicii Portugheze, Aníbal Cavaco Silva

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Portugheze, îmi face plăcere să vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru  întreg  poporul  portughez.

Cu această frumoasă ocazie, țin să menționez importanța deosebită pe care o acordă Republica Moldova dezvoltării și diversificării raporturilor moldo-portugheze, pe multiple planuri, pentru o mai bună valorificare a potențialului amplu de cooperare conferit de relațiile bilaterale existente, bazate pe valori europene și pe aspirațiile comunitare ale  țării  mele.

Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.