CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de preşedintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, sincere și cordiale felicitări cu prilejul alegerii Dumneavoastră în înalta funcție de Președinte al Republicii Italiene.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre statele noastre, bazate pe bună înţelegere şi respect reciproc, vor cunoaşte şi pe viitor o dezvoltare ascendentă, în beneficiul ambelor țări și popoare. Totodată, am toată încrederea că Republica Moldova poate miza și în continuare pe susţinerea fermă a Republicii Italiene atât pentru aprofundarea dialogului bilateral, cât şi pentru realizarea aspirațiilor sale europene.

Împreună cu cele mai alese urări de sănătate şi de mult succes în îndeplinirea atribuțiilor responsabile ce Vă revin, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele consideraţii.