CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare, transmis de președintele Timofti, cu prilejul zilei de naștere a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, am onoarea și deosebita plăcere să Vă adresez cele mai cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de multă sănătate, prosperitate şi noi realizări în exercitarea mandatului Dumneavoastră de mare răspundere pe care îl dețineți.

Țin să-mi exprim convingerea că activitatea Dumneavoastră va contribui în deplină măsură la avansarea consecventă a Federației Ruse pe calea implementării reformelor şi transformărilor importante, modernizării societății, asigurării stabilității şi creșterii economice durabile a țării și ridicării nivelului de bunăstare a poporului rus.

Folosind această ocazie, doresc să reiterez disponibilitatea Republicii Moldova de a promova cu perseverență un dialog deschis şi pragmatic cu Federația Rusă pe marginea tuturor subiectelor de actualitate de pe agenda bilaterală, precum şi încrederea că relațiile de prietenie şi parteneriat, care în mod tradițional există între țările noastre, se vor dezvolta şi consolida şi în continuare, în beneficiul ambelor noastre state.

Vă rog să acceptați, Excelență, expresia întregii mele considerații.