CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări.

De-a lungul anilor, ţările noastre au dezvoltat și au consolidat relații bilaterale de strînsă prietenie, bazate pe încredere și suport reciproc. În acest context, îmi exprim înalta gratitudine pentru sprijinul Republicii Populare Chineze pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova și reiterez susținerea neabătută de către țara mea a politicii unei singure Chine.

Mă bucur să constat amplificarea raporturilor existente între Republica Moldova şi Republica Populară Chineză, precum și intensificarea cooperării multidimensionale dintre țările noastre prietene. De asemenea, țin să reafirm deschiderea Republicii Moldova pentru avansarea relațiilor dintre statele noastre la un nivel calitativ nou de Parteneriat Strategic.

Vă rog să acceptați, Excelență, expresia întregii mele considerații.