CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Cehe

EXCELENŢĂ,

Celebrarea Zilei Naţionale a Republicii Cehe îmi oferă deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoţite de sincere urări de pace și prosperitate continuă pentru poporul ceh.

Cu acest frumos prilej, mă bucur să constat existența tendinței de apropiere dintre Republica Moldova şi Republica Cehă, care a contribuit semnificativ la crearea cadrului favorabil dezvoltării unor relații bilaterale diplomatice, economice şi culturale excelente.

Totodată, remarc cu satisfacție sprijinul şi încurajarea de către Republica Cehă a opțiunii țării mele de integrare în Uniunea Europeană, exprimîndu-mi convingerea că Cehia va rămîne și pe viitor un prieten de încredere, ce va susține pe deplin Republica Moldova în vederea atingerii acestui deziderat.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare răspundere, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.