CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev

Stimate Shavkat Miromonovich,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Uzbekistan – Ziua Independenței, cele mai calde și cordiale felicitări împreună cu sincere urări de bine, pace și realizarea tuturor aspirațiilor, iar poporului uzbec prieten îi doresc bunăstare și prosperare.

Această sărbătoare îmi oferă plăcutul prilej de a pune în evidență succesele obținute de Uzbekistan în anii de independență în edificarea și dezvoltarea statului, în accelerarea transformărilor social-economice și în promovarea unei politici interne și externe echilibrate. Sunt încrezător că țara Dumneavoastră va înregistra și de acum încolo noi progrese pe calea aleasă.

Am convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, bună înțelegere și de afaceri dintre Republica Moldova și Republica Uzbekistan vor continua să se dezvolte și să se aprofundeze în vederea obținerii unor rezultate concrete în diferite domenii de cooperare între statele noastre.

Dorindu-Vă multă sănătate și succes în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații.