CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Bulgaria, Rumen Radev, cu ocazia zilei sale de naștere

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă felicit cordial cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere.

Permiteți-mi ca, folosind acest context, să constat ritmul ascendent de dezvoltare a relațiilor moldo-bulgare, bazate pe bună înțelegere și respect reciproc.

Totodată, țin să subliniez că Republica Moldova este profund interesată de intensificarea cooperării cu Republica Bulgaria pe cele mai diverse paliere și personal pledez pentru aprofundarea colaborării bilaterale, spre binele ambelor noastre țări și popoare.

Cu urări de multă sănătate, bucurii și realizări în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.