CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Împăratului Naruhito al Japoniei cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale

MAIESTATEA VOASTRĂ IMPERIALĂ,

Îmi face o deosebită onoare să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, felicitări cordiale cu ocazia Aniversării a 60-a din Ziua Nașterii Maiestății Voastre, însoțite de alese urări de sănătate și prosperitate.

Împreună cu Prima Doamnă, ne amintim cu plăcere de ospitalitatea Familiei Imperiale de care am beneficiat în cadrul Ceremoniei dedicate Întronării Maiestății Voastre, în octombrie anul trecut. Țin să remarc cu satisfacție că această întâia vizită la Tokio a unui șef de stat al Republicii Moldova confirmă caracterul ascendent al relațiilor bilaterale de prietenie și colaborare multidimensională.

Folosesc acest frumos prilej pentru a-mi exprima încrederea că, prin dialog și demersuri comune, vom contribui la consolidarea și diversificarea cooperării moldo-nipone, în spiritul valorilor ce ne reprezintă.

Reiterând urările de fericire, Vă rog să acceptați, Maiestatea Voastră Imperială, asigurarea distinsei mele considerații.