CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Domnului Sooronbay Jeenbekov, Președintele Republicii Kârgâze, cu ocazia Zilei Independenței

Stimate Domnule Președinte,

Am onoarea să Vă transmit sincerele mele felicitări și cele mai bune urări cu ocazia aniversării Zilei Independenței Republicii Kârgâze.

Țin să remarc cu satisfacție dinamica pozitivă a cooperării bilaterale în diverse domenii, precum și relațiile tradiționale de prietenie și respect reciproc stabilite între țările și popoarele noastre. Am convingerea că Republica Moldova și Republica Kârgâză vor dezvolta și aprofunda în continuare parteneriatul multilateral fructuos.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, iar poporului kârgâz - pace și prosperitate, Vă rog să acceptați, Stimate Domnule Președinte, asigurările distinsei mele considerații.