CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj cu ocazia Zilei lucrătorului serviciului vamal

Stimați funcționari vamali și veterani ai Serviciului Vamal,

Cu ocazia sărbătorii Dumneavoastră profesionale – Ziua funcționarului vamal ‒ și cu prilejul aniversării a XXIX-a a instituirii sistemului vamal național, Vă adresez sincere felicitări și urări de bine.

De la proclamarea independenței și suveranității statului, când au fost puse bazele Sistemului Vamal, rolul și contribuția lucrătorului din sistem în asigurarea securității economice a statului s-au conturat treptat, dar sigur.


Importanța autorității vamale a crescut direct proporțional cu dezvoltarea comerțului internațional. Or, faptul că anual Serviciul Vamal colectează și transferă la bugetul de stat sume impunătoare dovedește poziția incontestabilă a autorității în cadrul procesului continuu de dezvoltare a țării.


De asemenea, țin să subliniez rolul important al Serviciului Vamal în facilitarea schimburilor comerciale externe, crearea unui climat antreprenorial favorabil și în combaterea contrabandei.

Aveți recunoștința noastră și pentru curajul și devotamentul cu care Vă îndepliniți misiunea pe timp de pandemie – fiind în toată această perioadă în prima linie, în pofida riscului și a greutăților.

Vă mulțumesc, stimați funcționari și veterani ai Serviciului Vamal, pentru profesionalism și dedicaţie.


Reiterez felicitările și Vă doresc sănătate, perseverență şi noi reușite în plan profesional, în beneficiul statului și al cetățeanului.