CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

A L O C U Ț I U N E A Președintelui Republicii Moldova, Igor DODON, la Reuniunea Consiliului Economic Eurasiatic Suprem

STIMAȚI COLEGI,

 

Faptul că ne revedem aici constituie un motiv de mare bucurie pentru mine, de astă dată în calitate de Președinte al unei țări care s-a învrednicit a fi cea dintîi care a primit statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice.

Fiind o țară neutră, orientată spre dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase cu toate statele lumii, Republica Moldova acordă, totodată, o atenție deosebită restabilirii și aprofundării cooperării cu țările Uniunii Economice Eurasiatice. Sîntem conștienți că dezvoltarea durabilă a economiei noastre nu poate fi realizată fără o colaborare economică aprofundată cu partenerii tradiționali și de încredere din Est.

În opinia noastră, în prezent, amploarea și nivelul cooperării economice dintre Republica Moldova și țările Uniunii Economice Eurasiatice, cum s-ar spune, lasă mult de dorit. Dar vreau să atrag încă o dată atenția asupra faptului că, în Republica Moldova, producătorii sînt interesați să realizeze un nivel nou, mai înalt, de cooperare cu țările Uniunii Economice Eurasiatice în aproape toate sectoarele economiei.

Acest lucru îl denotă rezultatele celei de-a treia reuniuni ordinare a Grupului mixt de lucru pentru interacțiune dintre Republica Moldova și Comisia Economică Eurasiatică. La lucrările reuniunii, care au avut loc în luna iunie a acestui an, la Moscova, a participat și un grup reprezentativ de producători moldoveni. Cu toții s-au arătat foarte interesați de amplificarea conlucrării cu producătorii din țările Uniunii Economice Eurasiatice, de stabilirea unor legături mai strînse și de dezvoltarea cooperării de producție.

În plus, delegații din Moldova au participat la lucrările Forumului de afaceri „Săptămîna Eurasiatică”, care s-au desfășurat la Erevan, în octombrie curent. Astfel, încercăm să utilizăm toate instrumentele și oportunitățile disponibile pentru extinderea cooperării cu țările Uniunii Economice Eurasiatice.

Moldova este un producător tradițional de o gamă largă de produse agroalimentare de înaltă calitate, de fructe și legume proaspete și prelucrate și de vinuri de struguri. În perioada ianuarie-septembrie a acestui an, din  Moldova au fost livrate pe piețele țărilor Uniunii Economice Eurasiatice produse din categoria celor menționate în valoare de aproape 100 de milioane de dolari (99 milioane dolari SUA).

În același timp, doresc să menționez că, în 2017, țările din Uniunea Economică Eurasiatică au importat din terțe țări produse alimentare și materii prime agricole în valoare de 30,2 miliarde de dolari SUA (reprezentînd 12% din importurile totale ale țărilor Uniunii Economice Eurasiatice). Moldova, în 2017, a exportat în toate țările lumii produse alimentare și materii prime agricole în valoare de 1,1 miliarde de dolari SUA. Toate acestea constituie doar 3,5% din valoarea importurilor produselor respective efectuate de țările Uniunii Economice Eurasiatice.

Moldova poate spori în mod semnificativ oferta unor produse agroalimentare și a materiilor prime agricole către țările din Uniunea Economică Eurasiatică prin creșterea volumelor de producție și a potențialului de export al acestor produse.

Sîntem dispuși, în condiții reciproc avantajoase, să sporim în mod semnificativ oferta produselor date către țările Uniunii, iar la unele produse să majorăm livrările chiar de mai multe ori.

Moldova oferă partenerilor săi estici condiții bune pentru organizarea diverselor oportunități de producție pe teritoriul său, produsele finite urmînd să fie exportate către țările care au acorduri de liber schimb cu Moldova. Acestea sînt toate țările Uniunii Europene, țările CSI, țările din zona central-europeană de comerț liber și Republica Turcia.

Obținerea de către Republica Moldova a statutului oficial de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice ne oferă posibilitatea de a transforma potențialul de cooperare existent în afaceri concrete și proiecte comune. Întreprindem eforturi pentru a maximiza aceste oportunități și a le folosi atît în interesul Republicii Moldova, cît și în interesul țărilor din Uniunea Economică Eurasiatică.

 

STIMAȚI COLEGI,

 

Interesele naționale ale Republicii Moldova necesită consolidarea legăturilor cu partenerii noștri tradiționali – țările Uniunii Economice Eurasiatice. Această poziție este susținută de mediul de afaceri din Moldova și de majoritatea cetățenilor țării.

Doresc să asigur membrii Consiliului Economic Eurasiatic Superior că, în persoana noastră, veți găsi întotdeauna prieteni adevărați și parteneri de încredere.

 

Vă mulțumesc pentru atenție!