CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

„Relațiile dintre Republica Moldova și Republica Belarus sunt bazate pe prietenie, încredere și sprijin reciproc”

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, și președintele Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko, au susținut astăzi, 24 septembrie a.c., la Reședința de stat, o conferință de presă comună. (video: https://www.youtube.com/watch?v=Y1-J9MY6kVY&feature=youtu.be)

Președintele Nicolae Timofti a făcut următoarea declarație de presă:

„Stimate domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Doamnelor și domnilor,

În numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, Vă adresez un cordial salut de bun venit în Republica Moldova. Îmi face o deosebită plăcere de a Vă avea în calitate de Distins Oaspete la Chișinău şi Vă mulțumesc sincer pentru faptul că ați acceptat invitația de a efectua o vizită oficială în țara noastră.

Negocierile, care s-au derulat într-o atmosferă caldă, constructivă și în deplină înțelegere, au demonstrat nivelul înalt al relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Belarus, relații bazate pe prietenie, încredere și sprijin reciproc.

Am purtat discuții consistente și fructuoase pe marginea tuturor chestiunilor cooperării bilaterale.

Întrevederea cu omologul meu belarus a reconfirmat tendințele noastre spre dezvoltarea, și în continuare, a dialogului bilateral, a colaborării comercial-economice reciproc avantajoase și a schimbului cultural, oferindu-ne, totodată, posibilitatea de a examina noi oportunități pentru aprofundarea relațiilor noastre de prietenie.

În cadrul întrevederii, am discutat în mod concret perspectivele realizării unor proiecte comune în complexul agroindustrial, domeniile energeticii, transportului electric și infrastructură.

Au fost examinate, în special, probleme ce țin de sporirea livrărilor de produse agricole, pomilegumicole și vinicole moldovenești în Republica Belarus. De asemenea, am discutat despre extinderea cooperării în sfera de producție, având în vedere necesitățile crescânde ale economiei moldovenești de tehnică agricolă și ale orașelor – de noi troleibuze și autobuze de producție belarusă.

A fost menționat rolul pozitiv al activității Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse pentru colaborare comercial-economică, în calitate de organ coordonator pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice bilaterale.

Republica Moldova va depune, și pe viitor, eforturi susținute în vederea dezvoltării și aprofundării relațiilor cu Republica Belarus, păstrând și optimizând buna experiență acumulată.

În acest context, doresc să-mi exprim speranța că forumul oamenilor de afaceri, care a avut loc astăzi, cu participarea celor mai de seamă reprezentanți ai businessului moldovenesc și belarus, înțelegerile convenite și contractele care au fost semnate vor da un nou impuls colaborării noastre.

Partea moldovenească va contribui la aceea ca reprezentanții întreprinderilor din Belarus să se simtă confortabil și stabil în Moldova, iar investițiile belaruse să fie sigure și încununate de succes.

La fel, am avut un schimb de opinii și asupra problemelor internaționale și regionale actuale de interes reciproc.

Țin să specific că poziția Republicii Moldova și a Republicii Belarus, referitoare la problemele-cheie internaționale și regionale privind menținerea păcii și securității internaționale, contracararea provocărilor și amenințărilor contemporane, au multe tangențe și chiar coincid.

În acest context, cele două părți și-au reiterat atașamentul față de principiile respectării suveranității și integrității teritoriale a ambelor state și s-au pronunțat pentru soluționarea problemelor actuale ale securității internaționale, respectându-se principiile și normele dreptului internațional.

Este îmbucurător faptul că poporul moldovenesc și cel belarus au multe în comun. Cetățenii ambelor noastre țări au o atitudine afectuoasă față de meleagurile natale, păstrează cu grijă și îmbogățesc patrimoniul natural și cel istorico-cultural și transmit tinerei generații tradițiile de bună vecinătate și de respect pentru oamenii de diferite etnii și confesiuni religioase.

În cadrul negocierilor, am relevat necesitatea de a aprofunda cooperarea interregională, prin realizarea unor programe comune la nivel regional, și de a continua organizarea și desfășurarea zilelor culturii ambelor noastre țări.

Am ferma convingere că vizita Dumneavoastră va rămâne în memorie, prin discuțiile interesante și constructive, iar inițiativele elaborate se vor bucura de o largă susținere și vor fi puse în practică. Sper că la realizarea lor vor contribui semnificativ Declarația comună a șefilor de stat și acordurile semnate în cadrul vizitei.

În încheiere, țin să reiterez interesul nostru constant pentru dezvoltarea și consolidarea colaborării reciproc avantajoase cu Republica Belarus și îmi exprim încrederea că negocierile pe care le-am purtat astăzi vor contribui plenar la înfăptuirea acestui deziderat”.