CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a oferit o recepție pentru corpul diplomatic acreditat la Chișinău

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a oferit astăzi, 31ianuarie a.c., la Palatul Republicii, o recepție pentru corpul diplomatic acreditat la Chișinău.

Șeful statului a ținut următorul discurs în fața asistenței:

”Excelenţele Voastre,

Onorată asistență,

Doresc să Vă salut călduros cu ocazia primei noastre întâlniri în acest an. Vă mulțumesc pentru faptul că aţi răspuns invitaţiei mele şi pentru mesajele de felicitare pe care le-ați transmis în adresa mea şi a poporului Republicii Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarna. Vă doresc din suflet  pace, frumoase realizări şi multă sănătate în anul 2014.

Traversăm o etapă foarte importantă, cu valenţe istorice în afirmarea Republicii Moldova pe plan internaţional. Consider că am depăşit perioada post-sovietică de dezvoltare.

Astăzi suntem antrenaţi într-un proiect de anvergură - integrarea în Uniunea Europeană. Vrem să avem o democraţie modernă, după modelul european de cultură politică.

În plan intern, ne axăm pe transformări instituţionale. Securitatea şi prosperitatea naţională sunt strâns legate de realizarea obiectivului de integrare europeană.

Ne dorim un stat puternic, coerent din punct de vedere administrativ şi economic. Dezvoltarea democratică, integrarea europeană şi creşterea economică reprezintă esența politicii noastre.

În aceste aspiraţii, contăm mult pe susţinerea partenerilor noştri externi, care ne-au fost alături în ultimii ani: Uniunea Europeană şi statele ei membre, Statele Unite ale Americii, alte țări prietene, precum și diverse structuri internaţionale.

În politica noastră externă, apropierea de Uniunea Europeană şi statele europene ocupă un loc de frunte. În 2013 am obţinut un progres substanţial în acest sens, prin parafarea, la Summit-ul de la Vilnius, a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Recomandarea Comisiei Europene către Consiliul Uniunii și Parlamentul European de abolire a regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova constituie o recunoaştere a reformelor înfăptuite în justiţie, în afacerile interne și gestionarea procesului migraţional.

Am avansat şi în cooperarea economică şi sectorială cu Uniunea Europeană: se implementează Acordul privind Spaţiul Aerian Comun, conlucrăm în vederea instituirii Zonei de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător, racordăm cadrul normativ în energetică, transporturi, agricultură, justiţie şi afaceri interne și sectorul financiar-bancar.

Acordăm o importanţă sporită independenţei noastre energetice, prin diversificarea surselor și integrarea pe piaţa energetică europeană. Depunem toate eforturile, împreună cu partenerii din România, în vederea finalizării, în termene stabilite, a construcţiei gazoductului Iaşi-Ungheni.

Prioritatea noastră majoră în anul în care am intrat este semnarea şi implementarea Acordului de Asociere, inclusiv a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

Ţin să subliniez că Republica Moldova se află pe calea europeană pentru că împărtăşeşte întru totul valorile demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii şi a statului de drept.

Doamnelor şi Domnilor,

Onorată Asistenţă,

Vom acorda o atenţie deosebită şi cooperării în cadrul organizaţiilor internaţionale precum ONU, OSCE și Consiliul Europei.

Vom aprofunda dialogul politic şi colaborarea practică cu NATO, punând accent pe reformarea şi modernizarea sectorului de securitate şi apărare al Republicii Moldova.

Consolidarea raporturilor politice și comerciale cu statele vecine - România şi Ucraina - rămâne o prioritate a politicii noastre externe.

Relaţiile moldo-române sunt în ascensiune. România, ca stat membru al Uniunii Europene, sprijină consecvent și coerent aspirațiile și acțiunile noastre de integrare europeană.

Intensificarea, în ultimii ani, a dialogului politic bilateral cu Ucraina a creat premise reale pentru examinarea chestiunilor actuale de pe agenda comună. Contăm şi pe viitor pe rolul activ al Ucrainei în procesul de reglementare a problemei transnistrene.

Sunt sigur că poporul ucrainean va şti să depăşească tensiunile interne din prezent, în spiritul valorilor democratice şi europene.

Au fost depuse eforturi consistente în construirea unor relaţii pragmatice şi reciproc avantajoase cu Federaţia Rusă, care rămâne unul dintre principalii parteneri politici şi comerciali ai ţării noastre.

Pledăm şi în continuare pentru eliminarea barierelor din comerţul moldo-rus, precum şi pentru definitivarea negocierilor complexe privind cooperarea în sfera energetică.

Raporturile moldo-americane au cunoscut în 2013 o dinamizare vădită. Au fost efectuate vizite bilaterale importante la nivelul ministerelor de externe, iar istorica vizită la Chişinău a Domnului John Kerry, Secretarul de stat american, imediat după Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius, este o manifestare a sprijinului semnificativ pentru eforturile noastre de democratizare.

Apreciem înalt asistenţa Statelor Unite ale Americii în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Suntem interesaţi în avansarea dialogului politic bilateral, a cooperării în domeniile comercial-economic și energetic.

Cu multă satisfacţie constat existenţa unor parteneriate excelente cu Republica Populară Chineză, cu Republica India, cu Pakistanul şi cu alte state din Asia.

Mizăm pe aprofundarea relaţiilor tradiţionale de prietenie şi cooperare cu Republica Turcia, unde am avut luna trecută o foarte utilă şi interesantă vizită oficială.

Suntem într-un proces continuu de extindere a contactelor bilaterale şi a prezenţei noastre diplomatice. În anul care s-a scurs, au fost deschise ambasade în Regatul Ţărilor de Jos, Canada şi Statul Qatar, iar la Chişinău –inaugurată Ambasada Republicii Slovace.

Pentru anul 2014, ne propunem deschiderea unei reprezentanţe diplomatice în Japonia – un important partener al Republicii Moldova, iar la Chişinău vor fi deschise ambasade ale Statului Qatar şi Letoniei.

Excelenţe,

Doamnelor şi Domnilor,

Reglementarea conflictului transnistrean rămâne un obiectiv de bază al politicii noastre. Eforturile Republicii Moldova sunt axate pe crearea condiţiilor favorabile pentru identificarea unor soluţii politice în vederea reglementării acestui conflict de durată. Suntem recunoscători partenerilor externi pentru susţinerea acordată de-a lungul anilor.

Mă refer, printre altele, la deciziile din diferiți ani și la cele recente ale OSCE, prin care cele 57 de state membre susţin ferm soluţionarea conflictului transnistrean în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

Este important ca aceste hotărâri să fie înfăptuite, inclusiv cea cu privire la retragerea de pe teritoriul țării noastre a trupelor şi stocurilor de muniţii ale Federației Ruse, care nu întrunesc consimţământul statului gazdă. Totodată, considerăm că misiunea de menţinere a păcii în Zona de Securitate trebuie transformată într-un contingent civil cu mandat internaţional corespunzător.

Vom depune toate eforturile pentru ca negocierile să avanseze în conformitate cu principiile menţionate. Mesajul nostru pentru compatrioţii care locuiesc în regiunea transnistreană este următorul:

Să construim împreună o ţară democratică, europeană, de succes, o ţară care va garanta bunăstarea și va păstra identitatea etnică şi culturală a tuturor cetățenilor, precum şi respectul pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Același mesaj, vreau să-l transmit tuturor cetățenilor din țara noastră, inclusiv celor din autonomia găgăuză, care, actualmente, sunt atrași în jocuri politice speculative, ce nu le vor spori bunăstarea și siguranța socială.

Populația din regiunea găgăuză trebuie să înțeleagă că liderii lor urmăresc propriul interes și servesc forțe din afara țării, ostile cursului proeuropean al Republicii Moldova.

Doamnelor şi Domnilor,

Într-un an electoral în care vom urmări poziții divergente ale actorilor politici, pledez pentru un scop comun care îi va uni pe cetăţeni - o Moldovă paşnică, unită, democratică şi liberă.

Cu sprijinul partenerilor noştri internaţionali, al guvernelor pe care le reprezentaţi, am certitudinea că vom depăşi toate provocările din acest an, vom duce la bun sfârşit reformele şi vom demonstra în mod convingător că Republica Moldova este un partener de încredere.

În încheiere, ţin să adresez Domniilor Voastre, familiilor Dumneavoastră, precum şi popoarelor ţărilor pe care le reprezentaţi, cele mai sincere urări de bine în anul 2014.

La Mulţi Ani!”