CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a avut o întrevedere cu Josep Casadevall, vicepreședintele Curții Europene pentru Drepturile Omului

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a avut astăzi, 19 septembrie a.c., o întrevedere cu Josep Casadevall, vicepreședintele Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).

Șeful statului a declarat că afirmarea principiilor statului de drept în Republica Moldova reprezintă o prioritate a activității sale. Nicolae Timofti a subliniat importanța reformei sistemului judecătoresc în procesul de consolidare a democrației constituționale.

Președintele țării a arătat că obligativitatea implementării jurisprudenței CEDO este stipulată în dreptul național și respectată de instituțiile statului.

Josep Casadevall, vicepreședintele CEDO, a declarat că Republica Moldova a înregistrat progrese în domeniul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Pe parcursul ultimilor ani majoritatea cererilor depuse de cetățenii moldoveni au fost declarate inadmisibile de către magistrații Înaltei Curți de la Strasbourg, fapt ce denotă îmbunătăţirea actului de justiţie în țara noastră. Astfel dacă în anul 2012 la Curtea Europeană erau pe rol 4.261 de cereri, în 2013 – 3.256 de cereri, iar la 1 ianuarie 2014 numărul acestora a scăzut până la 1.414 de cereri.

Drept urmare, Republica Moldova nu se mai află în topul celor 10 state cu cele mai multe cereri depuse la Curtea Europeană.

Reprezentantul CEDO a arătat că dacă în 2011 au fost constatate încălcări ale Convenției Europene în 29 de hotărâri, atunci în 2013 numărul acestora a fost de doar 18. Majoritatea încălcărilor constatate țineau de condițiile de detenție în penitenciarele din Republica Moldova și au fost depuse la Curtea Europeană până în anul 2009.

La întrevedere au participat Valeriu Grițco, judecător CEDO, Lilian Apostol, agent guvernamental la CEDO, Maria Tsirli, grefieră la CEDO, Mihai Poalelungi, președinte al Curții Supreme de Justiție, Oleg Efrim, ministru al Justiției, și Valentin Țâmbaliuc, consilier prezidențial.