CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat distincţii de stat unui grup de cetățeni

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 2 aprilie a.c., la Reședința de stat, distincții de stat unui grup de cetățeni.

Prin decrete ale preşedintelui Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională, s-au conferit distincţii de stat ale Republicii Moldova:

 

„Ordinul Republicii”:

CURAGĂU Mihail, actor la Teatrul Naţional „Satiricus Ion Luca Caragiale”;


„Ordinul de Onoare” următorilor:

CEBOTARI Valeriu, manager al Întreprinderii Mixte „Badprim” SRL;

GERU Ion, şef de laborator la Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

GROSU Aurel, vicedirector al Institutului de Cardiologie;

POSTICĂ Gheorghe, istoric, arheolog, viceministru al Culturii;

STURZA Vasile, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova;


Ordinul „Credinţa Patriei”clasa III următorilor:

CIOBANU Oleg, colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;

MARINESCU Viorel, colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;

STOIAN Iurie, locotenent-colonel, şef de secţie la Centrul Naţional Anticorupţie;


Ordinul „ Gloria Muncii” următorilor:

CEMÎRTAN Claudia, decan la Universitatea de Stat din Moldova;

CIOBANU Ion, consultant principal la Ministerul Culturii;

CIONTOLOI Ion, preşedinte al raionului Căuşeni;

CODREANU Iurie, medic la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă;

GRIBINCEA Nicolae, şef de secţie la Pretura sectorului Botanica, municipiul Chişinău, conducător artistic al Ansamblului Etnofolcloric „Plăieşii”;

HÎNCU Mihail, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova;

SEMCENCOVA Ecaterina, consultant superior la Ministerul Educaţiei;

SILVESTRU Ecaterina, şef de direcţie la Biroul Migraţiune şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne;

SÎRCU Iulia, judecător la Curtea Supremă de Justiţie;

TOFAN Eugenia, șef al Serviciului media al Academiei de Ştiiţe a Moldovei;


Medalia „Meritul Militar” următorilor:

CORCODEL Grigore, locotenent al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;

CUPCENCO Veaceslav, locotenent-colonel al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;

GÎNCU Iurie, colonel în rezervă al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;

MOROZAN Vladimir, căpitan al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat;


Medalia „Meritul Civic” următorilor:

ALBOT Radu, tenisman, maestru internaţional al sportului;

GAMUREAC Ioana, şef de oficiu la Intreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”;

PLATON Mihai, consultant principal în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova;

TIMOFEI Natalia, director al Liceului Teoretic „Mihai Cogălniceanu”, municipiul Chişinău;


Medalia „Mihai Eminescu” următorilor:

MATEI Valeriu, scriitor, director al filialei Chişinău a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”;

UNGUREANU Teodor, conducător artistic al Ansamblului Etnofolcloric „Ştefan Vodă”;


S-a conferit Titlul onorific „Artist al Poporului”:

STREZEVA Anna, solistă instrumentistă la Sala cu Orgă;


S-a conferit Titlul onorific „Maestru în Artă” următorilor:

BEJENARU Ala, concertmaistru în Orchestra Naţională de Cameră;

BOTNARI Iurii, dirijor al Orchestrei Sălii Mari  a Conservatorului din Moscova;

CROITORU Elena, concertmaistru în Orchestra Naţională de Cameră;

TUDOSE Jana, secretar muzical al Sălii cu Orgă;

ZUBCU Larisa, director al Sălii cu Orgă;


S-a conferit Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:

BURDUHOS Gheorghe, fost director al gimnaziului din satul Ţîpleşti, raionul Sîngerei;

HARGHEL Andrei, judecător demisionat la Curtea Supremă de Justiţie;

MANOLACHE Constantin, director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

MORARU Victor, coordonator al Secţiei ştiinţe sociale şi economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

SIDORENKO Anatolie, director al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghițu” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

VOLOŞCIUC Leonid, secretar ştiinţific al Secţiei ştiinţe naturale şi exacte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;


S-a conferit Titlul onorific „Artist Emerit”:

DIACONU Sergiu, artist instrumentist în Orchestra de Muzică Populară „Mugurel”.