CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Republicii Moldova a semnat un Decret privind crearea unei Comisii pentru reforma constituțională

De Ziua Constituției Republicii Moldova, Președintele țării, Igor Dodon, a semnat un Decret privind crearea unei Comisii pentru reforma constituțională.

Acest subiect a fost discutat astăzi în cadrul unei întrevederi a șefului statului cu Victor Pușcaș și Dumitru Pulbere, ex-președinții Curții Constituționale, personalități marcante în domeniul dreptului și administrației publice. Interlocutorii au fost unanimi în opinia că în ultimii ani, în domeniul jurisdicției constituționale au apărut mai multe dificultăți.

Astfel, părțile au constatat că pe parcursul anilor 2010-2020 mai multe segmente importante de specialiști și practicieni din domeniul dreptului constituțional, administrației publice remarcă cu îngrijorare fenomenul instabilității puterii de stat, blocajele instituționale, implicarea politicului în domeniul justiției constituționale. Interlocutorii au menționat faptul că societatea moldovenească și instituțiile statului au fost nedumerite de mai multe hotărâri ale Curții Constituționale, care erau în contradicție cu textul Constituției, afectau negativ procesul colaborării puterilor în stat, creau multiple impedimente întru asigurarea stabilității sistemului politic al statului moldovenesc, precum și care au contribuit efectiv la tentativa uzurpării puterii de stat în Republica Moldova.

Având în vedere adresările către Președintele țării și organele statului a comunității specialiștilor în dreptul constituțional, în special a Grupului de inițiativă pentru reforma în domeniul justiției constituționale din Republica Moldova, Rezoluția Conferinței internaționale științifico-practice ,,Jurisdicția constituțională din Republica Moldova: abordări, probleme și perspective”;

Luând act de Hotărârea Parlamentului nr. 39 din 8 iunie 2019 prin care, recunoscându-se caracterul captiv al statului Republica Moldova, s-a constatat că edificarea statului de drept este o prioritate absolută a Republicii Moldova, că numai prin restabilirea încrederii cetățenilor în justiție și funcționalitatea statului va putea fi asigurată echitatea și prosperitatea socială;

Respectând Avizul Comisiei de la Veneția din 21 iunie 2019 prin care s-a stabilit că nu au existat condiții pentru ca Parlamentul să fie dizolvat pe 7/8 iunie 2019, că Decizia Curții Constituționale de a suspenda temporar din funcție Președintele Republicii Moldova nu este justificată prin prisma Constituției

Republici Moldova, că Curtea Constituțională a folosit o interpretare eronată a legii și a activat cu încălcarea drepturilor părților la procesul de jurisdicție constituțională;

Ținând cont de Hotărârea Parlamentului nr. 48 din 18 iunie 2019 prin care s-a constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă prin intermediul Curții Constituționale și a Procuraturii Generale;
Luând în vedere,
a) blocajele constituționale din perioada 2014-2020 în relațiile Președinte-Guvern-Parlament;
b) problemele traseismului politic, care a dezechilibrat ani la rând funcționalitatea Parlamentului și Guvernului și a distorsionat rezultatele și voința electoratului, expusă în cadrul alegerilor parlamentare din anii 2010, 2014, 2019;
c) inițiativele unor forțe politice și obștești privind reducerea numărului de deputați;
d) problemele de securitate națională, create de funcționarii de rang înalt cu dubla cetățenie;
e) necesitatea introducerii în Constituție a prevederilor privind politica externă echilibrată a statului moldovenesc;
f) inițiativele obștești privind oportunitatea omiterii din Constituție a stipulărilor, care prevăd posibilitatea lichidării statului prin intermediul referendumului,
g) necesitatea concretizării atribuțiilor și statutului Curții Constituționale, Consiliului Superior al Magistraturii;
h) necesitatea redactării și concretizării unor prevederi din Constituție, revizuirii unui set de hotărâri ale Curții Constituționale care au depășit câmpul constituțional și/sau care au depășit limitele de competență constituțională a Curții;
se consideră necesar demararea procesului de reformă constituțională în vederea modificării legislației constituționale, asigurarea supremației Constituției, consolidării statului de drept, a democrației constituționale și garantarea drepturilor omului.

În acest sens, în calitate de prim pas în procesul de demarare a reformei constituționale în Republica Moldova, Președintele țării a semnat Decretul privind crearea unei Comisii pentru reforma constituțională, din componența căreia fac parte reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile din Republica Moldova.