CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Nicolae Timofti a semnat un decret privind conferirea distincțiilor de stat unui grup de deputați, miniștri, membri ai Guvernului și înalți funcționari publici

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a semnat un decret privind conferirea distincțiilor de stat unui grup de deputați, miniștri, membri ai Guvernului și înalți funcționari publici, care au contribuit decisiv la desăvârșirea obiectivului major de politică externă al Republicii Moldova – asocierea politică și integrarea economică cu Uniunea Europeană.

Șeful statului a acordat decorațiile la propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și a partidelor care formează Coaliția pentru Guvernare Pro-Europeană (Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal Reformator).

Ordinele și medaliile au fost atribuite „în semn de înaltă apreciere a contribuției la promovarea reformelor bazate pe valorile și standardele europene, pentru merite deosebite în asigurarea negocierii, semnării şi ratificării Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, aportul la liberalizarea regimului de vize cu statele membre ale UE și ale spațiului Schengen și activitate intensă în vederea sporirii prestigiului țării pe plan internațional”.

 

„Ordinul Republicii” a fost conferit următorilor:

Igor Corman, preşedinte al Parlamentului;

Natalia Gherman, viceprim-ministru, ministru  al Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

Ana Guțu, preşedinte al Comisiei pentru politică externă şi integrare europeană a Parlamentului;

Iurie Leancă, prim-ministru;

Marian Lupu, deputat în Parlament, ex-președinte al Parlamentului;

Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului;

Ion Păduraru, secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova;

Vladimir Plahotniuc, ex-prim-vicepreşedinte al Parlamentului;

Valeriu Streleț, deputat în Parlament.


„Ordinul de Onoare” a fost conferit următorilor:

Oleg Bodrug, vicepreşedinte al Parlamentului;

Vasile Bumacov, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Andrian Candu, viceprim-ministru, ministru al Economiei;

Vadim Cojocaru, deputat în Parlament;

Andrei Usatîi, ministru al Sănătății.


Ordinul „Gloria Muncii” a fost conferit următorilor:

Raisa Apolschi, preşedinte al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului;

Anatol Arapu, ministru al Finanțelor;

Anatolie Arhire, deputat în Parlament;

Victor Bodiu, secretar general al Guvernului;

Octavian Calmîc, viceministru al Economiei;

Eugen Carpov, viceprim-ministru;

Maria Cărăuș, viceministru al Finanțelor;

Maria Ciobanu, deputat în Parlament;

Nicolai Dudoglo, primar al municipiului Comrat;

Oleg Efrim, ministru al Justiției;

Pavel Filip, ministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

Valeriu Ghilețchi, deputat în Parlament;

Chiril Lucinschi, președinte al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului;

Dorin Recean, ministru al Afacerilor Interne;

Tatiana Potîng, viceprim-ministru;

Maia Sandu, ministru al Educației;

Iurie Țap, deputat în Parlament;

Vladimir Țurcanu, consilier al Președintelui Republicii Moldova;

Petru Vlah, deputat în Parlament.


Medalia „Meritul Civic” a fost conferită următorilor:

Angel Agache, deputat în Parlament;

Vasile Botnari, ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;

Ştefan Creangă, viceministru al Finanţelor;

Daniela Cujbă, director general de direcţie generală la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;

Sergiu Diaconu, viceministru al Afacerilor Interne;

Vasile Foltea, director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;

Vladimir Grosu, viceministru al Justiţiei;

Viorel Guțu, ex-viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Loreta Handrabura, viceministru al Educației;

Inga Ionesii, șef de direcție la Ministerul Economiei;

Daniela Morari, director adjunct de direcție generală la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;

Olga Poalelungi, director al Biroului migrație și azil al Ministerului Afacerilor Interne;

Dorin Purice, şef al Poliţiei de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne;

Ana Revenco, director al Centrului pentru combaterea traficului de persoane al Ministerului Afacerilor Interne;

Vitalie Tarlev, viceministru al Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

Ana Vasilache, viceministru al Apărării;

Vitalie Verebceanu, director de direcţie generală la Centrul Național Anticorupție.