CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Nicolae Timofti a participat la ceremonia dedicată celei de-a 20-a aniversări a Academiei de Administrare Publică

Președintele Nicolae Timofti a participat astăzi, 21 mai a.c., la ceremonia dedicată celei de-a 20-a aniversări a Academiei de Administrare Publică de pe lângă președintele Republicii Moldova.

Șeful statului a rostit următorul discurs în fața celor prezenți la eveniment.

Onorați  membri ai Corpului Profesoral, Stimați Colaboratori, Doctoranzi și Masteranzi,                      

Acum 20 de ani, odată cu înființarea Academiei de Administrare Publică, s-a dat startul dezvoltării culturii administrative în Republica Moldova. Atunci au fost puse bazele unui centru de formare a administratorilor și funcționarilor de generație nouă, capabili să facă față exigențelor timpului.

Pe parcursul a două decenii de activitate, Academia și-a sporit potențialul consultativ ca participant la examinarea documentelor strategice, conceptuale și de program.

Academia a devenit o importantă componentă sistemică a reformei promovate în cadrul administrației publice centrale.

Cu certitudine, acest fapt se datorează întregului corp profesoral și specialiștilor Academiei. În procesul didactic au fost antrenați profesori, deținători de titluri științifico-didactice, reprezentanți ai autorităților publice, profesori din străinătate. Au fost desfășurate activități didactice, de cercetare științifică, dezbateri, întruniri cu caracter metodic, în scop de promovare a cunoștințelor în domeniul administrației publice.

Până în prezent, peste 4 mii de persoane și-au făcut studiile universitare și postuniversitare în cadrul Academiei. Peste 22 de mii de persoane din rândul funcţionarilor publici au absolvit cursuri de formare şi dezvoltare profesională.

Doamnelor și Domnilor,

Proiectul național al Republicii Moldova - integrarea europeană - înseamnă un proces serios și continuu de modernizare a tuturor domeniilor, inclusiv a sectorului de administrare publică.

Absolvenții Academiei, în calitatea lor de funcționari publicii, au o sarcină extrem de responsabilă în acest sens.

Vorbesc despre abilitățile profesionale, dar și despre caracterul integru, onest și incoruptibil pe care trebuie să-l aibă o persoană aflată în serviciu public. Fără asemenea calități nu se poate imagina formarea unei culturi administrative performante.

Dumneavoastră sunteți acei care reprezentați statul Republica Moldova în relațiile cu cetățenii și cu partenerii noștri de dezvoltare. Vă rog să înțelegeți pe deplin misiunea care vă revine.

În ce privește Academia de Administrare Publică:

Ea trebuie să abordeze idei inovatoare, să aplice metode moderne de analiză a evoluției fenomenelor în domeniu, să ofere evaluări și expertize temeinice pentru toate sectoarele și direcțiile de activitate ale instituțiilor statului. Fie că e vorba despre problemele sociale sau dezvoltarea relațiilor dintre autoritățile centrale și cele locale.

Vă urez tuturor, cu ocazia acestui jubileu, realizări profesionale și succese în tot ceea ce întreprindeți.