CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Igor Dodon a conferit distincții de stat unui grup de lucrători medicali

Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție substanțială la implementarea formelor și metodelor avansate de tratament și pentru dăruirea și abnegația manifestate în actul medical, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a conferit distincții unui grup de lucrători medicali.