CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Igor Dodon a avut o întrevedere cu Ben Kelmanson, conducătorul misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon , a avut o întrevedere cu Ben Kelmanson, conducătorul misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, care se află în vizită de lucru la Chișinău în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie curent, și cu Volodymyr Tulin, reprezentantul permanent al FMI în Moldova.

Părțile au făcut un schimb de opinii privind situația economică din Moldova, implementarea reformelor, despre riscurile și provocările ce stau în fața țării noastre. Șeful statului a menționat că pentru asigurarea unei creșteri economice durabile și stabile este necesar de a implementa mecanisme eficiente cu efect pe termen mediu și lung.

Igor Dodon a subliniat că Moldova trebuie să construiască relații cu partenerii săi externi atît din Est cît și din Vest și trebuie să conlucreze eficient cu organismele internaționale în vederea depășirii problemelor cu care se confruntă, spre binele cetățenilor țării noastre.