CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj adresat Secretarului general al Consiliului Europei, Marija Pejčinović, cu prilejul Aniversării a 25-a de la aderarea RM la CoE

Stimată Doamnă Secretar General,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez acest mesaj cu prilejul Aniversării a 25-a de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei.

La 13 iulie 1995, tânărul stat suveran și independent Republica Moldova devenea membru cu drepturi depline al Consiliului Europei – garantul democrației, statului de drept și drepturilor omului în Europa –, angajându-se să respecte și să aplice valorile și principiile Organizației. În baza obligațiunilor asumate și cu susținerea constantă a experților europeni, Republica Moldova a pornit pe calea transformărilor prin racordarea legislației naționale la standardele europene în materie de instituții democratice și drepturi ale omului, lansarea proceselor și mecanismelor care să asigure libertatea de exprimare și de asociere, pluralismul politic, alegeri libere și corecte, consolidarea spațiului societății civile și libertatea presei.


Astăzi, după douăzeci și cinci de ani, datorită suportului Consiliului Europei, Republica Moldova este mai puternică și mai pregătită să facă față multiplelor provocări, inclusiv să treacă la o nouă etapă de dialog politic și post-monitorizare în relație cu Adunarea Parlamentară a Organizației. În acest sens, succesul acțiunilor lansate cu asistența structurilor Consiliului Europei, inclusiv a Comisiei de la Veneția în sectorul justiției și combaterii corupției, vor fi determinante pentru evoluțiile interne de consolidare a instituțiilor democratice și statului de drept. Timp de mai bine de două decenii vocea Republicii Moldova este auzită în cadrul multilateralismului european, contribuind la avansarea cooperării și la stabilirea noilor standarde, pentru a putea răspunde provocărilor comune.


Folosind această ocazie frumoasă, vreau să confirm angajamentul nostru în promovarea valorilor Consiliului Europei și să exprim profundă recunoștință pentru sprijinul acordat pe tot parcursul statalității Republicii Moldova prin intermediul programelor de asistență, care au intensificat transformările democratice și procesul de modernizare a țării.


Reiterând invitația de a vizita Republica Moldova pentru a marca împreună parteneriatul existent, Vă rog să acceptați, Stimată Doamnă Secretar General, asigurarea înaltei mele considerații.