CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele Timofti a înmânat distincții de stat, în cadrul unei ceremonii oficiale

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti a participat, astăzi, 14 iulie a.c., la ceremonia de înmânare a distincțiilor de stat, conferite, anterior, prin decrete prezidențiale, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională.

 

Astfel, în cadrul evenimentului au fost înmânate:

 

                                                                                                                                                                                                 „Ordinul Republicii”   

  

BECCIEV Constantin - director general al Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Chişinău” ;

BOLOGA Mircea - șef de Laborator la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ;

MICULEȚ Victor - președinte al consiliului Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA;

 

Ordinul „Credinţă Patriei” clasa  I

 

 GUȚU  Ion - director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat;

  

Ordinul „ Gloria Muncii”  

 

BACIOI Alexandra - director adjunct al Serviciului Stare Civilă;

BEJENARI Leonid - Vicepreședinte al comitetului de conducere al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA;

BOTNARI Vasile - director al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei ;

CARA Ala - director adjunct al filialei Tvardița a Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga”;

CACIUC Anatol - corespondent special al Companiei „Teleradio-Moldova”

COMANICI Ion - cercetător științific principal la Grădina Botanică a  Academiei de Științe  a Moldovei ;

JITARIUC Tamara - director al filialei Glodeni a Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA ;

LAZARI Mihail - specialist în Aparatul președintelui raionului Ocnița ;

MEREACRE Nicolae - secretar al Consiliului raional Ialoveni ;

PAPUC Mihail - șef de redacție  în cadrul Întreprinderii de Stat Editorial-Poligrafice „Știința” ;

PLĂMĂDEALĂ Ioan - paroh al Catedralei „Schimbarea la Față a Mîntuitorului” din municipiul Chișinău ;

RADU Svetlana - secretar al Consiliului raional Strășeni ;

SÎMBOTEANU Aurel - prorector al Academiei de Administrare Publică ;

ȚURCANU Ștefan - profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova ;

VÎRȚAN Mihail - consultant principal în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova;

 

Medalia „Meritul Militar”

 

CROITORU Anatolie - maior al Serviciului de Protecție și Pază de Stat ;

PLECAN Eugeniu - locotenent-colonel în rezervă al Serviciului de Protecție și Pază de Stat;

Pentru bărbăția și spiritul de sacrificiu manifestate la salvarea unor persoane de la înec, elevului clasei VII-a din Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din municipiul Bender, Daniel NISTOR, i s-a conferit Medalia „Pentru Vitejie”;

 

Medalia „Meritul Civic” următorilor:

 

 AIPOVA Ecaterina - conducător al Organismului Sisteme Management din cadrul Întreprinderii cu Capital Străin „Trans-Standard” SRL ;  

 

BÎRLIBA Mihail -director al Îtreprinderii Municipale Direcția  de Producție „Apă-Canal” Sîngerei ;

BUDEANU Evghenia -inginer-coordonator în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”;

CRASOVSCHI Angela - şef de direcție la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova ;

CULIC Diana - șef de direcție la Cancelaria de Stat ;

DVORNIC Diana -consultant principal în Cancelaria de Stat ;

ENE Stanislav - şef de departament al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA ;

GRECU Galina - şef de departament al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA ;

GUCEAC Viorela - director adjunct al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău ;

MADAN Nicolae - profesor de șah la Școala Primară de Creativitate Inventică „Prometeu-Junior”, municipiul Chișinău ;

 MERCIUC Iacob - director al Școlii Sportive Specializate de Atletism nr.3, municipiul Chișinău ;  

MITIȘ Ilie - director al Societății cu Răspundere Limitată „Biamus-Prim”, raionul Sîngerei ;

NASTAS Nicolae - secretar al Consiliului Orășenesc Telenești;

PATIC Ion -director al Taberei de odihnă pentru copii „Poienița Veselă”, municipiul Chișinău

POGHIRCĂ Vladislav - șef de Serviciu în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova ;

SEMENIUC Carolina -șef de departament al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA ;

SPÎNU Vasile - secretar al Consiliului raional Cimișlia ;

UNGUREANU Laurenția -director adjunct al Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei ;

ZUBCU Iurie -consultant principal în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova;

 

 

Medalia „Mihai Eminescu”

 

 PARFENTIE Nina - șef de departament în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova ;

SÎRBU Svetlana - șef de redacție în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova”;

 

Titlul onorific „Artist al Poporului”

 

 LATÎȘEV Anatol - solist al Ansamblului de Muzică Populară „Trandafir de la Moldova”;

 

Titlul onorific „Maestru în Artă”

 

GHILAȘ Victor -director al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei;

 

Titlul onorific „Om Emerit”

 

BAHNAREL Doina- medic la Asociația Curativ-Sanatorială și de Recuperare a Cancelariei de Stat ;

CAPROȘ Nicolae - șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” ;

GOLOMOZ Anatolie - director adjunct al Institutului de Tehnică Agricolă „ Mecagro” ;                           

MIJA Vasile - șef de redacție în cadrul Companiei „Teleradio-Moldova;

 

Titlul onorific „Artist Emerit”  

 

CHILARU Valentina - conducător artistic al casei de cultură din satul Pelinia, raionul Drochia;

 

 CROITORU Ion - artist-instrumentist al Ansamblului Etnofolcloric „Ștefan Vodă” ;

DANILESCU Gheorghe - artist-instrumentist al Ansamblului Etnofolcloric „Ștefan Vodă”;

DICUSARĂ Aurica – cantautoare ;

LUPAȘCU Vasile - artist-instrumentist al Ansamblului Etnofolcloric „Ștefan Vodă”;

MALECA Ion - artist-instrumentist al Ansamblului Etnofolcloric „Ștefan Vodă”.