Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare domnului Prokopios Pavlopoulos, Preşedintele Republicii Elene

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Elene, îmi face plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai cordiale felicitări, însoțite de sincere urări de pace și prosperitate.

Constat cu deosebită satisfacție, cu această ocazie, caracterul ascendent  al relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Elenă, care împărtășesc profunde afinități istorice, precum și tradiția prieteniei și cooperării în  diverse  domenii,  spre  beneficiul  cetățenilor  ambelor  noastre  state.

Totodată, reiterez cu fermitate că pledez pentru continuarea bunei colaborări moldo-elene și îmi exprim speranța că țara mea va putea miza  și pe viitor pe susținerea statornică a Republicii Elene și a Dumneavoastră personal în realizarea priorităţilor agendei bilaterale şi a obiectivelor majore în  materie  de  dezvoltare  şi  modernizare  a  Republicii  Moldova.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.