Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Africa de Sud, Jacob Gedleyihlekisa Zuma

 EXCELENŢĂ,

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, am onoarea și deosebita plăcere să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Africa de Sud, precum și urări de pace, bunăstare și prosperitate pentru poporul sud-african.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima aprecierea față de dinamica relațiilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre, fapt ce creează premise favorabile pentru valorificarea potențialului de colaborare pe multiple planuri, la care, cu siguranță, va contribui și nou-acreditatul Ambasador al Republicii Africa de Sud în Republica Moldova.

Totodată, am convingerea că, prin eforturi conjugate, raporturile dintre Republica Africa de Sud și Republica Moldova, bazate pe încredere și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă în diverse domenii de interes comun, în special comercial-economic și social-umanitar.

Dorindu-Vă multă sănătate şi succese în activitatea Dumneavoastră, Vă rog să acceptați, Excelenţă, asigurarea înaltei mele considerații.