Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Lituaniei, Dalia Grybauskaite

EXCELENȚĂ,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Lituania, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru întreg poporul lituanian.

Folosind această frumoasă ocazie, țin să menționez cu adâncă recunoștință atitudinea Republicii Lituania – constant deschisă și binevoitoare la adresa ţării mele. Totodată, îmi exprim încrederea că Republica Moldova poate miza și în continuare pe solidaritatea și susținerea fermă a Republicii Lituania atât pentru aprofundarea cooperării bilaterale, cât și pentru împlinirea destinului său european.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi succese în activitatea de înaltă responsabilitate pe care o desfășurați, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea  distinsei mele considerații.