Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui ales al Republicii Elene, Prokopis Pavlopoulos

EXCELENȚĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări cu prilejul alegerii Dumneavoastră în înalta funcție de Președinte al Republicii Elene.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că, inclusiv datorită unei bune conlucrări între instituțiile noastre prezidențiale, colaborarea bilaterală moldo-elenă, bazată pe vechi relații de prietenie, se va aprofunda în beneficiul ambelor popoare.

Vreau, de asemenea, să Vă asigur de deplina disponibilitate a Republicii Moldova de a fructifica potenţialul real de cooperare cu Republica Elenă în domeniile prioritare, atât în format bilateral, cât și multilateral.

Împreună cu urările de sănătate și de mult succes în exercitarea mandatului ce V-a fost încredințat, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele consideraţii.