Mesajul de felicitare al președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, adresat președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Federației Ruse, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru  poporul  rus.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima convingerea că tradiționalele relații de colaborare moldo-ruse, bazate pe respect reciproc și bună înțelegere, vor contribui și în continuare la aprofundarea și extinderea cooperării  bilaterale,  în beneficiul  ambelor  noastre  state.

Dorindu-vă multă sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere, vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele  considerații.