Mesajul de felicitare al președintelui Nicolae Timofti adresat președintelui României, Klaus Werner Iohannis

Excelență,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul Zilei Dumneavoastră de naștere, cele mai sincere și calde felicitări, împreună cu urări de sănătate, noi împliniri şi bucurii alături de cei dragi.

Țin să reiterez și cu această ocazie deplina satisfacție pentru nivelul excelent al cooperării bilaterale și să-mi exprim profunda gratitudine pentru sprijinul valoros și asistența constantă acordate de România eforturilor Republicii Moldova de realizare și promovare a obiectivelor sale strategice – integrarea europeană și securitatea energetică.

Implicarea Dumneavoastră activă în susținerea Republicii Moldova, dar și sprijinul consecvent al României pentru parcursul european al țării mele, constituie elemente esențiale ce caracterizează relația specială dintre Chișinău și București.

Am convingerea că și în continuare raporturile de prietenie și colaborare dintre statele noastre vor cunoaște o ascensiune puternică și se vor dezvolta, având la bază un patrimoniu cultural și de valori comun, precum și în spiritul Parteneriatului strategic între Republica Moldova și România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.

Adresându-Vă tradiționala urare „La Mulți Ani!”, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.