Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Turcia

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Turcia, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări.

Îmi exprim deplina încredere că raporturile existente între Republica Moldova şi Republica Turcia vor continua să se dezvolte în vederea amplificării și consolidării parteneriatului bilateral, întemeiat pe tradiționalele relații de prietenie și colaborare care leagă țările şi popoarele noastre.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi realizări în serviciul păcii și prosperității Republicii Turcia, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.