Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Peru, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, cu prilejul Zilei Naționale a țării

EXCELENȚĂ,

Ziua Naţională a Republicii Peru îmi oferă ocazia de a Vă adresa, în 
numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul peruan.

În condițiile anevoioase impuse de actuala pandemie, suntem solidari cu 
cetățenii țării Dumneavoastră în eforturile de depășire a provocărilor în sănătate cu care se confruntă.

De asemenea, folosind acest prilej, țin să reiterez deschiderea Republicii 
Moldova pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și cooperare cu Republica Peru în cele mai diverse domenii, pentru binele ambelor țări și popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate și succes în realizarea obiectivelor prioritare 
ale ţării, în speranţa unei colaborări fructuoase, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele considerații.