Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, cu ocazia zilei sale de naștere


EXCELENȚĂ,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, cu o deosebită plăcere Vă transmit cordiale felicitări și Vă urez sănătate deplină, bunăstare în familie și multă putere de muncă în exercitarea înaltei funcții în stat.

În acest frumos context, țin să constat cu satisfacție ritmul ascendent al dezvoltării relațiilor moldo-italiene, bazate pe bună înțelegere și respect reciproc. Totodată, subliniez interesul Republicii Moldova de a intensifica cooperarea cu Republica Italiană și pledez pentru aprofundarea colaborării bilaterale, spre binele ambelor noastre țări și popoare.

Reiterând felicitările și urările de bine pentru Dumneavoastră personal, pentru cei dragi, precum și pentru poporul italian, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea distinsei mele considerații.