Mesaj de felicitare adresat Președintelui Islandei, Guðni Thorlacius Jóhannesson, cu prilejul realegerii în funcție

EXCELENŢĂ,

Vă felicit cordial cu prilejul realegerii Dumneavoastră în funcția de 
Președinte al Islandei și Vă urez deplin succes în exercitarea mandatului ce V-a fost încredințat.

Folosind această ocazie, doresc să-mi exprim convingerea că relațiile 
pragmatice și constructive ce stau la baza colaborării moldo-islandeze vor cunoaște o dinamizare în toate domeniile de interes comun, cu rezultate benefice pentru ambele noastre state.

Reiterând urările de bine, de sănătate și de mult spor în îndeplinirea înaltei 
misiuni de guvernare a Islandei, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, expresia distinsei mele considerații.