Mesaj de felicitare adresat Președintelui Azerbaidjanului, Ilham Heydar oglu Aliyev

Stimate Ilham Heydarovici,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, Vă adresez cele mai calde și sincere

felicitări, dorindu-Vă din toată inima, în această zi aniversară, multă sănătate, mulți
ani fericiți și fructuoși, prosperitate și succes în atingerea scopurilor propuse.

Am convingerea că activitatea Dumneavoastră multilaterală în funcția de

Președinte al Azerbaidjanului va contribui din plin la consolidarea independenței și
creșterea potențialului economic al statului azer întru prosperarea harnicului său
popor.

Nutresc speranța că relațiile tradiționale de prietenie, cooperare și înțelegere

reciprocă, care leagă țările noastre de ani în șir, vor continua să se întărească și să
se dezvolte multilateral pe un făgaș constructiv.

Reiterând felicitările aniversare și urându-Vă, Dumneavoastră și familiei

Dumneavoastră, fericire, pace și cât mai mult bine, Vă rog să agreați, Stimate
Ilham Heydarovici, expresia distinselor mele sentimente.